Ga naar de startpagina
 
Opengewerkte sensor
 

Introductie


Hydrion ontwikkelt en produceert apparatuur en software voor het meten van waterkwaliteit- en kwantiteit. Hydrion levert diensten op watergebied en is partner in internationale projecten.

Waterkwaliteit

Voor het bepalen van de waterkwaliteit leveren wij losse sensoren met of zonder elektronica en een apparaat voor multiparameter analyse, de Hydrion-10. De Hydrion-10 meet direct en real time pH, EGV (EC), T en zeven andere parameters. Afhankelijk van de gewenste toepassing bevat de Hydrion-10 sensoren voor het meten van: Redox, Na+, K+, Ca++, NH4+, NO3-, SO4--, Cl- of CO2 (HCO3-). U kunt de resultaten opslaan op een datalogger, via een online verbinding op een computer ter plekke of elders bekijken, of koppelen aan regelprogramma’s voor het aansturen van processen.

De Hydrion-line is een unit voor het gelijktijdig, of volgens een bepaalde sequentie bemonsteren van meerdere bronnen, bijvoorbeeld drains, buizen, tanks, of sloten.
Deze monsters kunnen vervolgens worden geanalyseerd met de Hydrion-10 of andere meetapparatuur.

Waterkwantiteit

De Venturi meetdrempel meet het debiet in smalle én brede waterlopen. De drempel is minimaal 2,5 cm hoog en hoeft geen barrière te vormen.
Voor het meten van de vochtspanning in de bodem levert Hydrion een gebruikersvriendelijke en voordelige keramische osmotische tensiometer.Ook deze apparatuur wordt aangesloten op een datalogger of een computer voor het opslaan of online weergeven van de meetgegevens.

De Wit vispassage van prefab elementen

Deze vispassage bestaat uit prefab elementen  van beton. De belangrijkste voordelen van dit ontwerp zijn: een optimale, diep gelegen lokstroom, een meer uniforme waterdiepte per segment, een functionele inpassing in het landschap en relatief eenvoudig en goedkoop te produceren en te installeren.

Software

In nauw overleg met de klant ontwikkelt Hydrion software op maat voor het verwerken van gegevens, draadloze verbindingen en interfaces voor het koppelen van verschillende besturingssystemen.

Consultancy en service

Hydrion levert en verhuurt meetapparatuur, maar voert ook meetprogramma's uit, verwerkt gegevens en rapporteert.
Hydrion werkt nauw samen met Nieuwland. Met Nieuwland Automatisering en Nieuwland Advies leveren wij een uitgebreid dienstenpakket op watergebied. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: monitoren, verwerken van data, toepassen van GIS en visualisaties, management ondersteuning en ruimtelijke ontwerpen en beheersplannen met water als basis.
Voor het onderhoud aan de apparatuur en vervanging van onderdelen kunt u een servicecontract afsluiten.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over een van onze producten, of wilt u een afspraak voor een demonstratie? Neem dan contact met ons op.

Een compleet overzicht van onze producten vindt u hier.
Prijslijst 2012, download hier